Artikeln publicerades 16 september 2022

Anslag/bevis: socialnämndens arbetsutskott 2022-09-16 paragraf 163-165 omedelbart justerat, anslagstid 2022-09-16 till 2022-10-09

Anslag/bevis: socialnämndens arbetsutskott 2022-09-16 paragraf 163-165 omedelbart justerat, anslagstid 2022-09-16 till 2022-10-09

Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Anslag/bevis: socialnämndens arbetsutskott 2022-09-16 paragraf 163-165 omedelbart justerat, anslagstid 2022-09-16 till 2022-10-09