Artikeln publicerades 14 september 2022

Anslagsbevis: valnämnden 2022-09-14 §§ 36-38, anslagstid 2022-09-14 till 2022-10-06

Anslagsbevis: valnämnden 2022-09-14 §§ 36-38, anslagstid 2022-09-14 till 2022-10-06

Föärvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen

Anslagsbevis: valnämnden 2022-09-14 §§ 36-38, anslagstid 2022-09-14 till 2022-10-06