Artikeln publicerades 22 juni 2022

Anslag/bevis: socialnämndens arbetsutskott extrainsatt 2022-06-21 paragraf 138-140, anslagstid 2022-06-22 till 2022-07-15

Anslag/bevis: socialnämndens arbetsutskott extrainsatt 2022-06-21 paragraf 138-140, anslagstid 2022-06-22 till 2022-07-15

Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Anslag/bevis: socialnämndens arbetsutskott extrainsatt 2022-06-21 paragraf 138-140, anslagstid 2022-06-22 till 2022-07-15