Artikeln publicerades 15 juni 2022

Anslag/bevis: kommunstyrelsen 2022-06-07 §§ 164-213, anslagstid 2022-06-15 -- 2022-07-07

Anslag/bevis: kommunstyrelsen 2022-06-07 §§ 164-213, anslagstid 2022-06-15 -- 2022-07-07

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen