Artikeln publicerades 14 juni 2022

Anslag/bevis: överförmyndarnämnden 2022-06-07 paragraf 62-68, anslagstid 2022-06-14 till 2022-07-07

Anslag/bevis: överförmyndarnämnden 2022-06-07 paragraf 62-68, anslagstid 2022-06-14 till 2022-07-07

Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Anslag/bevis: överförmyndarnämnden 2022-06-07 paragraf 62-68, anslagstid 2022-06-14 till 2022-07-07