Artikeln publicerades 8 juni 2022

Anslag/bevis: socialnämnden 2022-05-31 paragraf 75-94, anslagstid 2022-06-08 till 2022-07-01

Anslag/bevis: socialnämnden 2022-05-31 paragraf 75-94, anslagstid 2022-06-08 till 2022-07-01

Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Anslag/bevis: socialnämnden 2022-05-31 paragraf 75-94, anslagstid 2022-06-08 till 2022-07-01