Artikeln publicerades 13 maj 2022

Anslag/bevis: överförmyndarnämnden 2022-05-10 paragraf 41-61, anslagstid 2022-05-13 till 2022-06-05

Anslag/bevis: överförmyndarnämnden 2022-05-10 paragraf 41-61, anslagstid 2022-05-13 till 2022-06-05

Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Anslag/bevis: överförmyndarnämnden 2022-05-10 paragraf 41-61, anslagstid 2022-05-13 till 2022-06-05