Artikeln publicerades 5 maj 2022

Anslag/bevis: kommunfullmäktige 2022-04-28 §§ 62-88, anslagstid 2022-05-05 -- 2022-05-28

Anslag/bevis: kommunfullmäktige 2022-04-28 §§ 62-88, anslagstid 2022-05-05 -- 2022-05-28

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen