Artikeln publicerades 3 maj 2022

Anslag/bevis: teknik-fritid- och kulturnämnden 2022-04-26 §§ 78-107, anslagstid 2022-05-03 -- 2022-05-26

Anslag/bevis: teknik-fritid- och kulturnämnden 2022-04-26 §§ 78-107, anslagstid 2022-05-03 -- 2022-05-26

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen