Artikeln publicerades 14 januari 2022

Anslag/bevis: personalutskottet 2022-01-11 §§ 1-4, anslagstid 2022-01-14 till 2022-02-04

Anslag/bevis: personalutskottet 2022-01-11 §§ 1-4, anslagstid 2022-01-14 till 2022-02-04

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen

Anslag/bevis: personalutskottet 2022-01-11 §§ 1-4, anslagstid 2022-01-14 till 2022-02-04