Artikeln publicerades 18 november 2021

Anslag/bevis: Överförmyndarnämnden 2021-11-09 paragraf 105-116, anslagstid 2021-11-18 till 2021-12-11

Anslag/bevis: Överförmyndarnämnden 2021-11-09 paragraf 105-116, anslagstid 2021-11-18 till 2021-12-11

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen

Anslag/bevis: Överförmyndarnämnden 2021-11-09 paragraf 105-116, anslagstid 2021-11-18 till 2021-12-11