Artikeln publicerades 11 oktober 2021

Anslag/bevis: valberedningen 2021-09-30 §§ 1-2, anslagstid 2021-10-11 -- 2021-11-03

Anslag/bevis: valberedningen 2021-09-30 §§ 1-2, anslagstid 2021-10-11 -- 2021-11-03

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen