Artikeln publicerades 8 oktober 2021

Anslag/bevis: kommunala pensionärsrådet 2021-09-30 §§ 13-28, anslagstid 2021-10-08 till 2021-10-31

Anslag/bevis: kommunala pensionärsrådet 2021-09-30 §§ 13-28, anslagstid 2021-10-08 till 2021-10-31

Förvaringsplats: Ronneby, Stadshuset, kommunledningsförvaltningen

Anslag kommunala pensionärsrådet 2021-09-30