Artikeln publicerades 7 oktober 2021

Anslag/bevis: vård- och omsorgsnämnden 2021-09-29 §§ 127-146, anslagstid 2021-10-07 till 2021-10-29

Anslag/bevis: vård- och omsorgsnämnden 2021-09-29 §§ 127-146, anslagstid 2021-10-07 till 2021-10-29

Förvaringsplats: Stadshuset, Ronneby, kommunledningsförvaltningen

Anslag vård- och omsorgsnämnden 2021-09-29