Artikeln publicerades 14 september 2021

Anslag/bevis: kommunstyrelsen 2021-09-07 §§ 250-294, anslagstid 2021-09-14 -- 2021-10-06

Anslag/bevis: kommunstyrelsen 2021-09-07 §§ 250-294, anslagstid 2021-09-14 -- 2021-10-06

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen