Artikeln publicerades 16 juli 2021

Anslag/bevis: Socialnämndens arbetsutskott 2021-07-16 §§ 153-158, anslagstid 2021-07-16 till 2021-08-08

Anslag/bevis: Socialnämndens arbetsutskott 2021-07-16 §§ 153-158, anslagstid 2021-07-16 till 2021-08-08

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen

Anslag/bevis: Socialnämndens arbetsutskott 2021-07-16 §§ 153-158, anslagstid 2021-01-16 till 2021-08-08 Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen