Artikeln publicerades 7 juni 2021

Anslag/bevis: kommunala pensionärsrådet 2021-05-27 paragraf 1-12, anslagstid 2021-06-07 till 2021-07-30

Anslag/bevis: kommunala pensionärsrådet 2021-05-27 paragraf 1-12, anslagstid 2021-06-07 till 2021-07-30

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen

Anslag/bevis: kommunala pensionärsrådet 2021-05-27 paragraf 1-12, anslagstid 201-06-07 till 2021-06-30