Artikeln publicerades 1 juni 2021

Anslag/bevis: kommunstyrelsen 2021-06-01 § 202, anslagstid 2021-06-01 -- 2021-06-24

Anslag/bevis: kommunstyrelsen 2021-06-01 § 202, anslagstid 2021-06-01 -- 2021-06-24

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen