Artikeln publicerades 19 april 2021

Anslag/bevis: kommunstyrelsen 2021-04-06 §§ 111-151, anslagstid 2021-04-19 -- 2021-05-12

Anslag/bevis: kommunstyrelsen 2021-04-06 §§ 111-151, anslagstid 2021-04-19 -- 2021-05-12

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen