Artikeln publicerades 30 mars 2021

Anslag/bevis: teknik-fritid- och kulturnämnden 2021-03-23 §§ 53-80, anslagstid 2021-03-30 -- 2021-04-22

Anslag/bevis: teknik-fritid- och kulturnämnden 2021-03-23 §§ 53-80, anslagstid 2021-03-30 -- 2021-04-22

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen