Artikeln publicerades 30 mars 2021

Anslag/bevis: kommunfullmäktige 2021-03-25 §§ 58-88, anslagstid 2021-03-30 -- 2021-04-22

Anslag/bevis: kommunfullmäktige 2021-03-25 §§ 58-88, anslagstid 2021-03-30 -- 2021-04-22

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen