Artikeln publicerades 26 mars 2021

Anslag/bevis: kommunstyrelsen 2021-03-16 §§ 107-110, anslagstid 2021-03-26 -- 2021-04-18

Anslag/bevis: kommunstyrelsen 2021-03-16 §§ 107-110, anslagstid 2021-03-26 -- 2021-04-18

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset. kommunledningsförvaltningen