Artikeln publicerades 18 februari 2021

Anslag/bevis: socialnämndens arbetsutskott 2021-02-16 paragraf 12-14 OJ, anslagstid 2021-02-18 till 2021-03-15

Anslag/bevis: socialnämndens arbetsutskott 2021-02-16 paragraf 12-14 OJ, anslagstid 2021-02-18 till 2021-03-15

Anslag/bevis: socialnämndens arbetsutskott 2021-02-16 paragraf 12-14 OJ, anslagstid 2021-02-18 till 2021-03-15

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen