Artikeln publicerades 9 februari 2021

Anslag/bevis: kulturutskottet 2021-02-02 §§ 1-8, anslagstid 2021-02-09--2021-03-03

Anslag/bevis: kulturutskottet 2021-02-02 §§ 1-8, anslagstid 2021-02-09--2021-03-03

Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Anslagsbevis

Anslagsbevis