Artikeln publicerades 5 februari 2021

Anslag/bevis: miljö- och byggnadsnämnden 2021-01-27 §§ 1 till 44, anslagstid 2021-02-05 till 2021-02-28

Anslag/bevis: miljö- och byggnadsnämnden 2021-01-27 §§ 1 till 44, anslagstid 2021-02-05 till 2021-02-28

Anslag/bevis: miljö- och byggnadsnämnden 2021-01-27 §§ 1 till 44, anslagstid 2021-02-05 till 2021-02-28