Artikeln publicerades 1 februari 2021

Anslag/bevis: teknik- fritid- och kulturnämnden 2021-01-26 §§ 1-28, anslagstid 2021-02-01--2021-02-23

Anslag/bevis: teknik- fritid- och kulturnämnden 2021-01-26 §§ 1-28, anslagstid 2021-02-01-2021-02-03

Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Anslagsbevis

Anslagsbevis