Artikeln publicerades 17 november 2020

Anslag/bevis: kommunstyrelsen 2020-11-03 §§ 309-355, anslagstid 2020-11-17 -- 2020-12-10

Anslag/bevis: kommunstyrelsen 2020-11-03 §§ 309-355, anslagstid 2020-11-17 -- 2020-12-10

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen

Ks 201103