Artikeln publicerades 3 november 2020

Anslag/bevis: personalutskottet 2020-10-20 §§ 15-20, anslagstid 2020-11-03 -- 2020-11-26

Anslag/bevis: personalutskottet 2020-10-20 §§ 15-20, anslagstid 2020-11-03 -- 2020-11-26

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen

PU