Artikeln publicerades 15 oktober 2020

Anslag/bevis: miljö-och byggnadsnämnden 2020-10-08 §§ 278-296 (§ 280 OJ), anslagstid 2020-10-15 till 2020-11-07

Anslag/bevis: miljö-och byggnadsnämnden 2020-10-08 §§ 278-296 (§ 280 OJ), anslagstid 2020-10-15 till 2020-11-07

Anslag/bevis: miljö-och byggnadsnämnden 2020-10-08 §§ 278-296 (§ 280 OJ), anslagstid 2020-10-15 till 2020-11-07