Artikeln publicerades 12 oktober 2020

Anslag/bevis: kommunstyrelsen 2020-10-06 §§ 272-306, anslagstid 2020-10-12 -- 2020-11-04

Anslag/bevis: kommunstyrelsen 2020-10-06 §§ 272-306, anslagstid 2020-10-12 -- 2020-11-04

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen

KS 10.06