Artikeln publicerades 7 oktober 2020

Anslag/bevis: Socialnämnden 2020-09-29 paragraf 97-115, anslagstid 2020-10-07 till 2020-10-22

Anslag/bevis: Socialnämnden 2020-09-29 paragraf 97-115, anslagstid 2020-10-07 till 2020-10-22

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen