Artikeln publicerades 26 juni 2020

Anslag/bevis: Utbildningsnämnden 2020-06-17, §§ 69-86, anslagstid 2020-06-26--2020-07-20

Anslag/bevis: Utbildningsnämnden 2020-06-17, §§ 69-86, anslagstid 2020-06-26--2020-07-20

Anslag/bevis: Utbildningsnämnden 2020-06-17, §§ 69-86, anslagstid 2020-06-26--2020-07-20