Artikeln publicerades 23 juni 2020

Anslag/bevis: Socialnämndens arbetsutskott 2020-06-16, §§ 168-199, anslagstid 2020-06-23--2020-07-16

Anslag/bevis: Socialnämndens arbetsutskott 2020-06-16, §§ 168-199, anslagstid 2020-06-23--2020-07-16

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen

Anslag/bevis: Socialnämndens arbetsutskott 2020-06-16, §§ 168-199, anslagstid 2020-06-23--2020-07-16 Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen