Artikeln publicerades 20 maj 2020

Anslag/bevis: miljö- och byggnadsnämnden 2020-05-20 § 144 (omedelbart justerad), anslagstid 2020-05-20--2020-06-12

Anslag/bevis: miljö- och byggnadsnämnden 2020-05-20 § 144 (omedelbart justerad), anslagstid 2020-05-20--2020-06-12

Anslag/bevis: miljö- och byggnadsnämnden 2020-05-20 § 144 (omedelbart justerad), anslagstid 2020-05-20--2020-06-12