Artikeln publicerades 19 maj 2020

Anslag/bevis: Socialnämndens arbetsutskott (omedelbart justerat), 2020-05-19, §§ 130-134, anslagstid 2020-05-19--2020-06-11

Anslag/bevis: Socialnämndens arbetsutskott (omedelbart justerat), 2020-05-19, §§ 130-134, anslagstid 2020-05-19--2020-06-11

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen

Anslag/bevis: Socialnämndens arbetsutskott (omedelbart justerat), 2020-05-10, §§ 130-134, anslagstid 2020-05-19--2020-06-11 Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen