Artikeln publicerades 15 maj 2020

RubrikAnslag/bevis: överförmyndarnämnden 2020-05-12 §§ 53-68, anslagstid 2020-05-12 -- 2020-06-06

Anslag/bevis: överförmyndarnämnden 2020-05-12 §§ 53-68, anslagstid 2020-05-15 -- 2020-06-06

Förvaringsplats: Ronneby , stadshuset, kanslienheten

Anslag/bevis: överförmyndarnämnden 2020-05-12 §§ 53-68, anslagstid 2020-05-15 -- 2020-06-06