Artikeln publicerades 15 maj 2020

Anslag/bevis: Utbildningsnämnden 2020-05-14 §§ 52-56, anslagstid 2020-05-14--2020-06-08

Anslag/bevis: Utbildningsnämnden 2020-05-14 §§ 52-56, anslagstid 2020-05-14--2020-06-08

Anslag/bevis: Utbildningsnämnden 2020-05-14 §§ 52-56, anslagstid 2020-05-14--2020-06-08