Artikeln publicerades 8 maj 2020

Anslag/bevis:krisledningsnämnden 2020-05-05 §§ 15-19, anslagstid 2020-05-08 -- 2020-05-31

Anslag/bevis:krisledningsnämnden 2020-05-05 §§ 15-19, anslagstid 2020-05-08 -- 2020-05-31

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen

Krisledningsnämnden 2020-05-05