Artikeln publicerades 5 maj 2020

Anslag/bevis: Socialnämnden 2020-04-28 §§ 34-49, anslagstid 2020-05-05--2020-05-28

Anslag/bevis: Socialnämnden 2020-04-28 §§ 34-49, anslagstid 2020-05-05--2020-05-28

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen

Anslag/bevis: Socialnämnden 2020-04-28 §§ 34-49, anslagstid 2020-05-05--2020-05-28 Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen