Artikeln publicerades 26 mars 2020

Anslag/bevis: kommunstyrelsen 2020-03-26 §§ 125-131, anslagstid 2020-03-26 -- 2020-04-18

Anslag/bevis: kommunstyrelsen 2020-03-26 §§ 125-131, anslagstid 2020-03-26 -- 2020-04-18

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen

Anslag/bevis: kommunstyrelsen 2020-03-26 §§ 125-131, anslagstid 2020-03-26 -- 2020-04-18