Artikeln publicerades 25 mars 2020

Anslag/bevis: miljö- och byggnadsnämnden 2020-03-25 § 64 omedelbart justerad, anslagstid 2020-03-26--2020-04-19

Anslag/bevis: miljö- och byggnadsnämnden 2020-03-25 § 64 omedelbart justerad, anslagstid 2020-03-26--2020-04-19

Anslag/bevis: miljö- och byggnadsnämnden 2020-03-25 § 64 omedelbart justerad, anslagstid 2020-03-26--2020-04-19