Artikeln publicerades 23 mars 2020

Anslag/bevis: teknik- fritid- och kulturnämnden 2020-03-17 §§ 46-64, anslagstid 2020-03-23--2020-04-14

Anslag/bevis: teknik- fritid- och kulturnämnden 2020-03-17 §§ 46-64, anslagstid 2020-03-23--2020-04-14

Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Anslagsbevis

Anslagsbevis