Artikeln publicerades 17 mars 2020

Anslag/bevis: krisledningsnämnden 2020-03-17 §§ 1-4, anslagstid 2020-03-17 -- 2020-04-09

Anslag/bevis: krisledningsnämnden 2020-03-17 §§ 1-4, anslagstid 2020-03-17 -- 2020-04-09

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen

krisledningsnämnden 2020-03-17