Artikeln publicerades 13 mars 2020

Anslag/bevis: kommunstyrelsen 2020-03-03 §§ 70-124, anslagstid 2020-03-13--2020-04-05

Anslag/bevis: kommunstyrelsen 2020-03-03 §§ 70-124, anslagstid 2020-03-13--2020-04-05

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen

KS 200303