Artikeln publicerades 14 februari 2020

Anslag/bevis: överförmyndarnämnden 2020-02-11 §§ 14-20, anslagstid: 2020-02-14--2020-03-07

Anslag/bevis: överförmyndarnämnden 2020-02-11 §§ 14-20, anslagstid 2020-02-14--2020-03-07

Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Anslagsbevis

Anslagsbevis