Artikeln publicerades 5 februari 2020

Anslag/bevis: Socialnämndens arbetsutskott, extra sammanträde, 2020-02-05, §§ 32-34, omedelbart justerat, anslagstid 2020-02-05--2020-02-28

Anslag/bevis: Socialnämndens arbetsutskott, extra sammanträde, 2020-02-05, §§ 32-34, omedelbart justerat, anslagstid 2020-02-05--2020-02-28

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen

Anslag/bevis: Socialnämndens arbetsutskott, extra sammanträde, 2020-02-05, §§ 32-34, omedelbart justerat, anslagstid 2020-02-05--2020-02-28 Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen