Artikeln publicerades 31 januari 2020

Anslag/bevis: Utbildningsnämnden 2020-01-23 §§ 1-14, anslagstid 2020-01-31--2020-02-24

Anslag/bevis: Utbildningsnämnden 2020-01-23 §§ 1-14, anslagstid 2020-01-31--2020-02-24

Anslag/bevis: Utbildningsnämnden 2020-01-23 §§ 1-14, anslagstid 2020-01-23--2020-02-24