Artikeln publicerades 28 januari 2020

Anslag/bevis: Socialnämndens arbetsutskott 2020-01-21, §§ 4-31, anslagstid 2020-01-28--2020-02-20

Anslag/bevis: Socialnämndens arbetsutskott 2020-01-21, §§ 4-31, anslagstid 2020-01-28--2020-02-20

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen

Anslag/bevis: Socialnämndens arbetsutskott 2020-01-21, §§ 4-31, anslagstid 2020-01-28--2020-02-20 Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen