Artikeln publicerades 29 november 2019

Anslag/bevis: teknik- fritid- och kulturnämnden 2019-11-21 §§ 152-178, anslagstid 2019-11-29--2019-12-21

Anslag/bevis: teknik- fritid- och kulturnämnden 2019-11-21 §§ 152-175, anslagstid 2019-11-29--2019-12-21

Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Anslagsbevis

Anslagsbevis