Artikeln publicerades 28 november 2019

Anslag/bevis: Miljö- och byggnadsnämnden 2019-11-20 §§ 256-283, anslagstid 2019-11-28 -- 2019-12-21

Anslag/bevis: Miljö- och byggnadsnämnden 2019-11-20 §§ 256-283, anslagstid 2019-11-28 -- 2019-12-21

Förvaringsplats: Ronneby stadshuset, kommunledningsförvaltningen

Anslag/bevis: Miljö- och byggnadsnämnden 2019-11-20 §§ 256-283, anslagstid 2019-11-28 -- 2019-12-21 Förvaringsplats: Ronneby stadshuset, kommunledningsförvaltningen